Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Az általános szerződési feltételek alapfogalmai
1.1. A szolgáltató és adatai
Név: Brill Cosmetix Kft.
Cégjegyzékszám: 08-09-023049
Adószám: 23805394-2-08
Bankszámla szám: 12096736-01328399-00100000
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 1.
Mobil: +36-70-619-2472
E-mail cím: info@rednails.hu
1.2.A vásárló
Aki a webshop szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webshop internetes felületén keresztül árut megrendel és vásárol.
1.3.A szállító
A szolgáltató által megbízott szállítmányozó cég.
2. A webshop általános szerződési feltételeinek közzététele és módosítása
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webshop általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosítsa. A webshop általános szerződési feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webshop szolgáltatást biztosítja.
Az általános szerződési feltételeket a szolgáltató a honlapján http://www.rednails.hu teszi közzé.
3. A webshop általános szerződési feltételeinek elfogadása
A webshop általános szerződési feltételeinek a vásárló általi elfogadása a webshop szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut megrendel és vásárol.
4. A webshop szolgáltatás területi hatálya
A szolgáltató által fenntartott internetes felületkorlátozás nélkül minden országban elérhető, a szolgáltató azonban csak az Európai Unió tagállamainak területére címzett megrendeléseket fogad el.
5. A webshop szerződés
5.1. A webshop szerződés létrejötte
A szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel és a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webshopban történő vásárlás feltétele a szállítási adatok (szállítási cím) és az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) pontos megadása. Amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, a szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a megrendelés beérkezésekor az adatokat törölje és az ezen adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.
5.2.A megrendelés visszaigazolása
A hiánytalan megrendeléseket a szolgáltató 1 munkanapon belül visszaigazolja a vásárló által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben.
Abban az esetben, amennyiben a szolgáltató az árut a szállítási határidőre előreláthatólag nem tudja leszállítani, illetve a megrendelt termékre vonatkozó készleteinek kifogyása esetén a szállító a megrendelés visszaigazolásától számított 6 munkanapon túl is teljesíthet. A szolgáltató a várható késedelem lehetőségét és annak várható időtartamát a megrendelés vételét követő 1 munkanapon belül közli a megrendelővel, aki e késedelem el nem fogadása esetén a megrendelést jogosult 1 munkanapon belül visszavonni. A szerződő felek kötelesek együttműködni abban, hogy a teljesítés a módosított szállítási határidőn belül a lehető legrövidebb idő alatt megtörténjen. Min. rendelési összeg 10.000Ft (szállítási költség nélkül).
5.3.A megrendelés módosítása és visszavonása
A megrendelés módosítását vagy visszavonását a vásárló bejelentkezés után a webshop vásárlói infó menüpontjában teheti meg. A megrendelés visszavonása vagy módosítása csak a postázás előtt lehetséges.
Amennyiben a megrendelés visszavonása vagy visszafizetéssel járó módosítása miatt a vételár visszafizetésére kerül sor, a megrendelt áru ellenértékének 10 %-át a szolgáltató kezelési költségként felszámolja.
5.4.Fizetési feltételek
A vásárló a megrendelt áruk ellenértékét és a postai úton történő kézbesítéssel felmerülő költséget többféle módon is teljesítheti:
-a szolgáltató bakszámlájára történő előreutalással a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül (ebben az esetben az átutalás megjegyzés rovatában az e-mailben kapott rendelési számot kérjük megadni) ebben az esetben az utalás beérkeztével történik a termék eljutatása a vevő részére.
-az áru átvételekor a kézbesítést végző társaság munkatársainál kézpénzben
A szolgáltató részteljesítést nem vállal, illetve részfizetést nem fogad el.
5.5.A szállítás
A szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított 3-6 munkanapon belül köteles a szállítónak szállítás céljából történő átadás útján teljesíteni.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt termék szállítónak történő átadásától a kárveszély viselése a vásárlót terheli, így az ezen időponttól kezdődően felmerülő mindennemű kárért a szolgáltató helytállni nem tartozik.
A vásárló a szállítás közben a megfelelő csomagolás ellenére sérült csomag miatti mennyiségi veszteségből eredő kárát a szállítóval szemben érvényesítheti.
5.6.Az elállás
A vásárló az áru átvételét követő 8 napon belül elállhat a webshop szerződéstől, az elállásra vonatkozó igényét a szolgáltatóhoz eljuttatott e-mailben jelentheti be. A vásárló köteles az árut visszaszolgáltatni és viselni a visszaszolgáltatással felmerülő költségeket.
A vitás esetek elkerülése végett a postán vagy egyéb szállítmányozó cégen keresztül visszaküldött árut tartalmazó csomag felbontásáról a szolgáltató videofelvételt készít, s a sértetlenül visszaküldött áru ellenértékét az áru megérkezését követő 30 napon belül visszajuttatja a vásárló címére, illetve visszautalja az általa megadott bankszámlaszámra.
Ha a terméket a vásárló használatba vette és így nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a szolgáltatóhoz, a szolgáltató nem vállalja a termék ellenértékének visszafizetését és az árut visszajuttatja a vásárlóhoz annak költségére.
5.7.Sikertelen kézbesítés
Amennyiben a szállító – a rá vonatkozó jogszabályi előírások szerint – nem tudja kézbesíteni a csomagot a vásárló által megadott szállítási címen és azt visszaküldi a szolgáltató részére, a szolgáltató a visszaérkezéstől számított 10 munkanapot követően a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja, és az adatokat törli. Amennyiben a csomag meg nem érkezését a vásárló, annak a szolgáltatóhoz történt visszaérkezését követő 10 munkanapon belül jelzi, a szolgáltató a csomagot a postaköltség ismételt megfizetését követő 3 munkanapon belül újra kipostázza.
6. Adatvédelem, adatbiztonság
6.1. Adatvédelmi nyilatkozat
A szolgáltató a webshop szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A vásárló a személyes adatainak a szolgáltatóhoz történő eljuttatásával hozzájárul ahhoz, hogy azokat a szolgáltató – meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a szolgáltató a vásárló következő adatait rögzíti:
– családi és utónév
– szállítási cím
– e-mail cím
– telefonszám
– számlázási név (választhatóan megadott adat)
– számlázási cím (választhatóan megadott adat)
6.2. Személyes adatok módosítása és
A vásárló a megadott személyes adatait bejelentkezés után a webshop vásárlói infó menüpontjában bármikor megváltoztathatja, illetve töröltetheti.
A szolgáltató a személyes adatokat, és a regisztrációt a vásárló utolsó megrendelésétől számított 3 év múlva törli.
7. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma
Elérhetőségek:
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: 06-1/459-4800, fax: 06-1/210-4677
E-mail: fvf@fvf.hu, honlap: http://www.fvf.hu

Az oldal tetejére